Jeg har reportasje i siste nummer av Vi over 60. Tekst og bilder, med demens som tema. I Tromsø forskes det på trening som kan holde demens på avstand, jeg har også vært på Sats og snakket med eldre som trener.