• Video - levende fortelling

    Jeg tilbyr videosnutter for nett og små historier med stillsbilder, lyd og video.

  • Med drone får man foto og video fra lufta. Et nytt perspektiv.

  • Til slutt handler det om..

    ..hva som blir fortalt.
    Skroll ned på siden for videoer.