Følte for å gi en liten støtte til gatemagasinet Virkelig. Kjøp magasinet, i alle fall ett hver gang det kommer ut. Det er en god sak! Trykk på bildet for nettsiden deres.