«Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um»

Olav H. Hauge
«Det er den draumen»

Har du vært i en våg eller fjord du ikke visste om? Nå er det i alle fall helg, og gode muligheter til å få drømmen din til å skje og at hjerter skal åpne seg!