,

På Spissen

Her har jeg gjort fire sider tekst og bilder for næringsmagasinet På Spissen. Ecotech i Lyngen produserer forbrenningstoaletter til hytter og mobile installasjoner og er den største bedriften i Lyngen i omsetning. På bildet over ser man en dobbeltside, og de neste sidene ser du under teksten her.

 

 

PåSpissen_Ecotech-02-nett