Nonner mot kraftlinjer

Disse nonnene er mot monstermaster i Hardanger og har tatt båten ut for å protestere.