Min båt er så liten, og havet så stort, brukte vi å synge da jeg var liten. Denne båten måtte bukke under til slutt der den lå utsatt for vær og vind på Breivikeidet.

1 svar
  1. gerda thibaut
    gerda thibaut says:

    magnificent photgraph, exquise comment,that neede a lot of traduction, not speeking norge. Beautiful

Comments are closed.