Mack har flyttet ølproduksjonen sin fra Tromsø og igjen står Ludwig Mack kald i sin vinterdrakt.LMack