, , , , ,

I mobilen

Telefonen har gjort oss tilgjengelige hvor det skal være.

Tromsø 16. august 2009