Telefonen har gjort oss tilgjengelige hvor det skal være.

Tromsø 16. august 2009