Min timepris er XXX kroner pluss kostnader, som vi avtaler på forhånd. Jeg foretrekker å gjøre en rammeavtale for hvert enkelt oppdrag der vinkling, antall kilder, antall bilder og deadline avtales på forhånd. Jeg selger tekst og bilder med full, ikke-eksklusiv bruksrett til oppdragsgiver, men evt. videresalg til partnere og andre avtales gjerne i tillegg. Da vil prisen avhenge av utnyttelsen og total oppdragsmengde. Alle artikler og bilder skal krediteres, det gjelder også ved eventuelt avtalt videresalg. Eksklusiv bruksrett kan avtales mot et pristillegg som fastsettes av meg i hvert enkelt tilfelle.
Jeg samtykker i at stoffet legges i redaksjonens database hvis det merkes tydelig med hvilken bruk som er avtalt. Enhver publisering utover førstegangs bruk må avklares med intervjuobjekter og avbildede personer der dette er aktuelt, og dette ansvaret påligger den aktuelle redaksjonen, som også må svare for eventuelle innsigelser på slik bruk.
Jobbene faktureres ved levering gjennom mitt firma NNN, med 10 dagers betalingsfrist. Benyttes ikke levert stoff innen 3 mnd, faller avtale om videresalg og deling bort.
Undetegnede beholder eneretten til alt levert stoff. Oppdragsgiver plikter å ivareta opphavsmannens ideelle rettigheter.
Mvh Lars Åke Andersen