Generelle betingelser (under utarbeidelse)

Vilkår for bruk:

 1.   Fotografiene skal bare brukes til det avtalte formål. Kontrakten gjelder for en gangs bruk av fotografiene – og mot betaling av avtalt beløp.

2.    Videresalg av fotografiene er ikke tillatt.

3.    Publisering av fotografiene, som ikke er avtalt med arkivet på forhånd, kan kun skje etter ny avtale med fotograf.

4.    Fotografens navn, hvis det er kjent, skal oppgis ved gjengivelse av fotografiet. Utelatt navn faktureres med dobbel pris. Krediteres på følgende måte: Foto: Lars Åke Andersen, frifoto.no

5.    Digital lagring av fotografiene  kun etter klar avtale

 

Ellers gjelder norsk lov og Åndsverkloven.