Guttløft – laget for UiT

Konteksten

Dette er en ren videosak laget for UiT og Helsefak. Det skulle være en åpen dag der gutter i videregående skole kunne høre om og oppleve de ulike helsefagene man kan studere på universitetet. Denne videoen krevde litt forarbeid og møter for å finne ut hva man ønsket og hvordan man ønsket det. Jeg jobbet samtidig både med stillbilder og video, siden man ønsket et lager av bilder til senere bruk i tillegg til en stemningsrapport fra dagen. 

Mål

Målet med videoen var å være med guttene på det de opplevde denne dagen og lage en video som kunne brukes senere for andre. En video som ga en liten smak av det som elevene opplevde denne dagen. Vi fant ut at vi kunne bruke et par av elevene og la de fortelle om det de hadde sett og hørt og legge til video av dette slik at man bandt det hele sammen på denne måten, og fikk elevenes synsvinkel. I tillegg er det lagt til noen tekstplakater med info og også stillbilder, slik at det er variasjon i uttrykket. Også noen sekvenser timelapse fra Gopro er med og litt musikk.

Denne videoen krevde mer samarbeid enn mange andre artikler og formidlingsoppgaver jeg har gjort, derfor tar jeg den med. Ikke bare møtene i forkant, men en hel avdeling hadde sitt å si underveis og i etterarbeidet, så små korrigeringer og tilføyelser ble gjort. Jeg liker at det er brukt mange ulike lag og medietyper; intervju, fotografier, video, tekst og musikk.