Tromsø har fortsatt en rest av industri. Selv om byen er basert på tjenesteytende næringer, akademia og slikt er det også noen som jobber med tradisjonell industri. Som Tromsø skipsverft som du ser i området rundt den opplyste båten. Macks bryggerier er flytta til Balsfjorden, Tromsø stålindustri er jeg ikke sikker på hvor er blitt av, de er borte fra sørbyen i alle fall. Men også verftet er planlagt ut av sentrum, så frisørene og kaffekokerne får overta området aleine. Synd på mange måter, fordi Mack på ene siden av byen og skipsverftet på den andre har vært med på å gi byen et særpreg og autensitet. Nå sitter alle på kontor, det er ikke fullt så morsomt.