Hei
Jeg takker for tilbudet. Jeg har snakket med flere fotografer om akkurat dette. Det brer om seg med fotokonkurranser der målet tydelig er å få inn bilder man kan bruke i egen markedsføring. Man utlover en fin premie til vinneren, men lager det til slik at man får et tilfang av bilder man kan bruke i andre sammenhenger enn konkurransen. Bare i Troms har det vært flere av disse den siste tiden. Dette er med på å uthule markedet for oss profesjonelle, men på sikt vil det være med å uthule kvaliteten på fotografi fordi de profesjonelle ikke har marked nok til å overleve. Så kan man si at man har fine premier, men prisen for fotografi til markedsføringsformål har også en pris, du kan feks se http://bit.ly/d8GEix for prisene i 2007. Totalt sett så sparer man mye om man kan få inn bilder til fri bruk på den måten dere gjør det på.

Det er jo for å få tilfang og utvalg av bilder til bruk i egen profilering, under dekke av en kjekk konkurranse at dette gjøres (som jeg oppfatter det) og ikke fordi man er så glad i fotografi.
Jeg takker derfor nei på forespørsel om å sitte i juryen.
Mvh Lars Åke