Høsten 2012 fikk jeg en innbydelse til anbudsrunde på en stor jobb der illustrasjonsbilder til et bestemt prosjekt skulle tas. Jeg ble tilbydd jobben, og i løpet av november/desember jobba jeg med dette. Senter for IKT i utdannelsen sto bak, og bildene skulle brukes på nettstedet Min stemme. Det er et nettsted for folk i barnehager, grunnskoler og videregående skoler og engasjerer og involverer barn og unge i spørsmål om demokrati og deltakelse. Les mer her

Bildene jeg tok skulle illustrere ulike definerte begreper som innflytelse, makt, frihet og så videre og brukes nå altså til å illustrere ulike saker på det nasjonale nettstedet http://minstemme.no/

Det er selvfølgelig 100 år med alminnelig stemmerett som er anledningen og nå i forkant av 8. mars ble siden åpnet. Jeg har ikke kunnet legge ut bilder før, men her er noen raskt valgte bilder fra prosjektet. Og siden det er kvinnedagen i dag, gratulerer til alle!

IKT_barnehage-1497

IKT_barnehage-1901

IKT_barnehage-1977

IKT_barneskole-4376

IKT_uskole-6233

IKT_uskole-6298

IKT_vgs-6733

IKT_vgs-6748

MinStemme_bskole_-3976

MinStemme_uskole2-4129-Edit

MinStemme_uskole2-4263

MinStemme_uskole2-4319

bhage01_data-39

bhage01_kamera-3

bhage01_kamera-25