Jeg var ansatt i Bladet Tromsø i sju år, men sluttet i fjor. Jeg har likevel opprettholdt litt kontakt og gjør en fast serie én gang i måneden. Det er en feature-serie som går på lokale reiselivsopplevelser, og serien går i alle HTG-avisene i Troms. Det er koselig arbeid, og jeg gjør tekst og bilder. Her er et par eksempler, det kommer en ny i morgen, den er fra Fjellheisen.