, ,

Foto-forhandlinger…

…kan være litt slik som dette…