Espen Barth Eide besøkte Tromsø 21. januar, midt under dramatikken og de tragiske hendelsene i Algerie. Jeg ble spurt av hans departement om å dekke dagen fotografisk, og noen av disse bildene er disse. Jeg fikk være med på møter med ulike ministre og diplomater og fikk et innblikk i en hektisk dag i en utenriksministers liv, og hvordan han må håndtere telefoner, møter, foredrag, intervjuer, småprat og så videre.  Klokka 08 på morgenen og til til sen ettermiddag var jeg med, det var en fin og variert dag på jobben, både for utenriksministeren og undertegnede.